Algemene Revalidatie

Algemene revalidatie herstelt en verbetert fysieke functies na letsel, ziekte of operatie. Het omvat therapieën om dagelijkse activiteiten te hervatten en de kwaliteit van leven te verbeteren.

• Orthopedische revalidatie, pre en post operatief
• Spier- en peesletsels
• Cardiale revalidatie
• Respiratoire kinesitherapie
• Sportkinesitherapie
• Taping
• Relaxatie
• Hyperventilatie
• Vestibulaire kinesitherapie (BPPV)
• …

RevaMoorsel behandeling 7 scaled e1682629777567

Algemene Revalidatie